WFD - Japan 
World Football Organization   World Football Database
Africa
Asia
Europe
North America
Oceania
South America
Main page
Clubs
Grounds
Locations
Leagues


Japan > Locations

Sort by name Sort by region
Aichi-ken
  Nagoya
Chiba-ken
  Ichihara
  Kashiwa
Fukuoka-ken
  Fukuoka
Hiroshima-ken
  Hiroshima
Hokkaido
  Sapporo
Hyogo-ken
  Kobe
Ibaraki-ken
  Kashima
  Mito
Kanagawa-ken
  Hiratsuka
  Kawasaki
  Yokohama
Kyoto-fu
  Kyoto
Miyagi-ken
  Sendai
Niigata-ken
  Niigata
Oita-ken
  Oita
Osaka-fu
  Osaka
  Suita
Saga-ken
  Tosu
Saitama-ken
  Omiya
  Urawa
Shizuoka-ken
  Iwata
  Shimizu
Tokyo-to
  Tokyo
Yamagata-ken
  Yamagata
Yamanashi-ken
  Kofu